Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Adapterra Awards: Revitalizace Litovického potoka

| zdroj: Adapterra Awards0

Adapterra Awards: Revitalizace Litovického potoka

Ne všichni však byli přesvědčeni o přínosu tohoto projektu – na potok v betonovém korytě si za desetiletí zvykli. Nakonec ale mají Hostivice místo nevzhledné strouhy příjemný potok v parku s tůněmi. Rozvolněné koryto umí lépe reagovat na přívalové deště i sucho. Místním díky tomu ubylo starostí s povodňovými rozlivy, které dříve zasahovaly i do zástavby. Proměna Litovického potoka navíc vytvořila přirozenou zelenou osu města a láká k procházkám i posezení u vody.

Co opatření řeší

Hlavní motivací k proměně Litovického potoka byla snaha vrátit toku jeho přírodě blízký charakter a posílit jeho ekologické funkce. Úprava koryta zvýšila kapacitu za velkých průtoků a chrání obec před povodněmi. Zkušenosti z posledních suchých let navíc ukazují, že tok po revitalizace funguje velmi dobře i za nízkých průtoků. Pás zeleně kolem toku se stal součástí vycházkových tras místních obyvatel a přispívá k příjemnému žití v Hostivicích.

Jak to funguje

Koryto bylo rozvolněno a tvarováno do přírodě blízké podoby se střídáním proudných a klidných úseků a doplněno bočními tůněmi. Revitalizaci obec rozdělila do tří úseků podle toho, jak to umožňovaly místní podmínky, charakter okolní zástavby a majetkoprávní vztahy v okolí potoka.

V rámci revitalizace obec postavila pěší lávku u školy, na několika místech zřídila stupákové přechody. Na závěr akce doplnila potoční pás výsadbami dřevin, odpovídajícími přírodě blízkému městskému parku.

Významně se zpomalil odtok vody, zvýšil se objem vody zadržované v korytě. Plocha obnovené nivy je přibližně 6,8 hektarů. Plocha revitalizovaného území celkem 34 924 metrů čtverečních.

Původní stav

Litovický potok byl původně usměrněný do kanálovité strouhy, která byla obklopena rumištěm. Technicky upravené koryto se zpevněným dnem rychle odvádělo vodu bez dalších ekologických funkcí toku. Původní délka koryta v dotčeném úseku byla 1 942 metrů. Po revitalizaci má koryto 2 361 metrů, potok byl tedy prodloužen o 42 %.
Kolik to stálo
Odhadované celkové náklady stavby byly 31,8 milionů korun. Realizační náklady po výběrovém řízení se pak dostaly na necelých 12 milionů korun. Částku pokryla dotace v rámci operačního programu Životní prostředí. Neplánované vícepráce, hlavně větší rozsah těžení zeminy, byly z části hrazené obcí Hostivice a z části pokryté dotací.

Zkušenosti z provozu

Tok je volně přístupný, navštěvují ho i skupiny studentů z oborů blízkých ochraně životního prostředí. Rozdíl v podobě toku lze snadno poznat z porovnání současných a starších leteckých snímků území.
Více informací najdete zde.
Foto: zdroj Adapterra Awards

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards